Aristocats & Bad Brooks


19.05.2021Årsmøte i BCMC 2021


06.05.2021


Årsmøtet avholdes på Nøsteboen 06.05.2021 - Klokken 18:00

Sakspapirer:

Årsrapport 2020
Årsregnskap 2020

Balanse 2020
Budsjett 2021
Handlingsplan 2021

Dersom du ikke har registrert deg som medlem kan du gjøre dette ved å betale kr 300 til kontonr. 3633.42.98234

Husk å skrive på ditt navn, telefonnummer og epostadresse.