OM BCMC

Bergen Country Music Club

Bergen Country Music Club (BCMC) er en medlemsklubb basert på musikk og musikkinteresse i countrymusikk. Vi har vårt tilholdsted på Dyvekes i Hollendergaten i Bergen, og arrangerer faste klubbkvelder en gang i måneden.


Klubbkveldene er åpen for alle som ønsker å delta. Vi tilbyr et bredt utvalg av god countrymusikk i alle sjangre og festlige lokaler med åpen bar. Vi anbefaler alle som besøker klubben å melde seg inn som medlem, men dette er høyst frivillig.


Alle våre klubbkvelder finner sted på Dyvekes i Bergen. De aller fleste klubbkveldene arrangeres den 3. onsdagen i måneden, med unntak av juli og august hvor vi avvikler sommerferie.