Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Bergen Country Music Club avholder årsmøte tirsdag 20. Mars, klokken 18:00.


Årsmøtet avholdes i god tradisjon på Nøsteboden. 

Saksliste: 

 1. Åpning og konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent 
  • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen 
    
 2. Årsberetning 2022
 3. Regnskap 2022
 4. Innkomne forslag
 5. Handlingsplan og budsjett
 6. Valg av styre og
  • Valgkomite

Forslag til saker sendes til : Joakim Einelund, mob. 95449547 eller e-post je@own-it.no . Frist for innsendelse av saker er 13. mars 2023.

Betalte medlemskap er stemmeberettigede.

Velkommen!