Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Bergen Country Music Club avholder årsmøte tirsdag 9. April, klokken 18:00.


Årsmøtet avholdes på Alanya, Åsane. 

Saksliste: 

 1. Åpning og konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent 
  • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen 
    
 2. Årsberetning 2023
 3. Regnskap 2023
 4. Innkomne forslag
 5. Handlingsplan og budsjett
 6. Valg av styre og
  • Valgkomite

Forslag til saker sendes til : Joakim Einelund, mob. 95449547 eller e-post je@own-it.no . Frist for innsendelse av saker er 10. mars 2024.