Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Bergen Country Music Club avholder årsmøte tirsdag 15. Februar, klokken 18:00.


Årsmøtet avholdes i god tradisjon på Nøsteboden. 

Saksliste: 

 1. Åpning og konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent 
  • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen 
    
 2. Årsberetning 2021
   
 3. Regnskap 2021
  • revisorberetning 2021
    
 4. Innkomne forslag
   
 5. Handlingsplan og budsjett
   
 6. Valg av styre og
  • Valgkomite, 
  • 2 regnskapskyndige personer til å revidere regnskapet 

Forslag til saker sendes til : Bjørn Stokke, mob. 90 55 88 04 b.stokke@online.no . Frist for innsendelse av saker er 07. februar 2022.

Betalte medlemskap er stemmeberettigede.

Velkommen!